Kancelaria Radcy Prawnego

Powstała celem świadczenia pomocy prawnej zarówno osobom fizycznym jak i podmiotom gospodarczym.

PRZECZYTAJ WIĘCEJOFERTA

Kancelaria zapewnia obsługę prawną w następujących dziedzinach:

adjust

• Prawo cywilne

• Prawo administracyjne

• Prawo gospodarcze i handlowe

adjust

• Kontakty handlowe i umowy

• Spory sądowe

• Mediacje cywilne i gospodarcze

adjust

• Prawo pracy

• Prawo finansowe i podatkowe


Kancelaria udziela pomocy prawnej w następujących formach:

adjust

• Porady prawne

• Konsultacje

• Sporządzanie opinii prawnych

• Zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym

adjust

• Opiniowanie projektów umów

• Analiza prawna spółek obejmująca badanie stanu prawnego podmiotów gospodarczych

• Sporządzanie projektów umów, pism, aktów prawnych

• Prowadzenie mediacji cywilnych i gospodarczych

adjust

• Zastępstwo prawne przed kontrahentami i innymi podmiotami na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

• Udział w mediacjach przez mediatorem i negocjacjach w razie polubownej próby rozwiązania sporu bez udziału podmiotów trzecich

Pomoc prawna może być świadczona w różny sposób, zarówno w siedzibie Kancelarii, w siedzibie Klienta, jak również w miejscu wskazanym przez Klienta.

Zapraszamy do naszego biura

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o kontakt

KONTAKT

O KANCELARII

Kilka słów o naszej kancelarii

Powstała celem świadczenia pomocy prawnej zarówno osobom fizycznym
jak i podmiotom gospodarczym.

Usługi te obejmują nie tylko reprezentację stron w postępowaniu sądowym i przed urzędami, ale również pomoc w negocjacjach i podejmowanie prób ugodowego załatwienia sporu.

Kancelaria świadczy usługi na każdym poziomie zaawansowania sprawy. Celem Kancelarii jest kompleksowa obsługa klienta oraz świadczenie obsługi prawnej na jak najwyższym poziomie.

OFERUJEMY KOMPLEKSOWE USŁUGI NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Istnieje możliwość spotkania w Cieszynie a także w Chybiu.

KONTAKT

WYNAGRODZENIEWszelkie kwestie dotyczące wynagrodzenia ustalane są bezpośrednio z klientem w drodze porozumienia,
w którym staramy się uwzględnić potrzeby klienta, jednocześnie biorąc pod uwagę charakter sprawy.

Wynagrodzenie może być pobierane:

• za dokonanie określonej czynności (sporządzenia pisma, udziału w rozprawie sądowej),
• od jednostkowej sprawy (całościowy koszt prowadzenia sprawy, obejmujący wszystkie czynności i sporządzone pisma),
• jak również wynagrodzenie może mieć postać ryczałtowego dla Klientów decydujących się na stałą i kompleksową obsługę prawną i jest niezależne od ilości zleconych czynności.

Jednym z podstawowych kryteriów wpływających na wysokość wynagrodzenia jest wartość przedmiotu sporu, co zostało uwzględnione w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

ZESPÓŁ

Radca Prawny Ewa Rytek• absolwentka wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

• posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego,

• ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Radzie Radców Prawnych w Katowicach,

• wpisana na listę mediatorów cywilnych i gospodarczych przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej

• specjalizuje się w sprawach cywilnych, rodzinnych, szkodach górniczych,

• poza pracą fascynują ją kraje azjatyckie, dobre książki i filmy oraz wędrówki górskie.

Aplikant adwokacki Bartłomiej Wiecheć

• ukończył prawo i administrację na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,

• odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej,

• w kręgu jego zainteresowań znajdują się prawo karne, gospodarcze i egzekucyjne,

• poza pracą interesuje się podnoszeniem ciężarów, sztukami walki oraz niebanalnym filmem.